Copyright & Disclaimer

Copyright 

Een bezoeker van de site van Vakantiehuis Achterhoek mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Vakantiehuis Achterhoek (ook niet via een eigen netwerk). De rechten van (het merendeel van) de getoonde fotografie berusten bij © Stefan Schorren, © Sandra Droppers, © Han Deunk en © Laura Nijland.

De informatie en foto's van Vakantiehuis Achterhoek, mogen niet zonder toestemming van Vakantiehuis Achterhoek, worden gebruikt. Geen enkel deel van de site van Vakantiehuis Achterhoek mag worden opgeslagen of gereproduceerd in een andere website of worden geframed.

Bij gebruik of reproductie in strijd met deze bepalingen zal de inbreuk makende partij zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete verschuldigd zijn van EUR 5.000,-. De inbreukmakende partij dient zijn inbreukmakende handelingen direct te staken en is voor elke dag dat deze inbreuk voortduurt, na hiervan door Vakantiehuis Achterhoek op de hoogte te zijn gesteld, bovenop de voorgaande boete een bedrag verschuldigd van EUR 250,-.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.